• Nega za celu porodicu
  • Hitna medicinska ponoc
  • Stomatološka nega

Kontaktirajte nas brzo i lako

Medicinske službe

Služba hitne medicinske pomoći

Služba kućnog lečenja i nege

Služba za polivalentne patronaže

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Služba za zdravstvenu zaštitu medicine rada

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece

Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

Naši doktori

Dr. Novica Živanović

Direktor Doma zdravlja Trgovište
doktor opšte prakse

Dr. Vlasta Petrović

Načelnik opšte službe
specijalista opšte medicine

Sunčica Bogdanović

Glvana sestra
medicinska sestra

Kontakt

  • Ulica: Kralja Petra I Karađorđevića broj 81
  • dztrgoviste@mts.rs
  • Uprava doma zdravlja (017) 452-210
  • Hitna služba: (017) 452-294